top of page

Design og prosess

Når jeg jobber med ulike prosjekter så bruker jeg ulike metoder og ulike verktøy

Når jeg jobber med prosjekter så gjennomfører jeg ulike prosesser. Jeg har dialog med kunde om konsept og forventninger.

 

Jeg gjør undersøkelser i markedet og kan utføre spørreundersøkelser og utarbeider såkalte "buyer personas" og jobber mot målgruppen.

Jeg starter ofte med å lage skisser og viderefører designprosessen i Adobe XD og lager prototyper av designet. Jeg kan gjennomføre testing og analyser 

tp1.JPG
tp2.JPG

Hjemmeside

Dette er et hjemmesideprosjekt under utvikling

Her bygger jeg en hjemmeside og implementerer designet. Brukerfunksjonalitet står høyt og jeg baserer mye av designet på uttrykket "KISS" (Keep it simple stupid) Fokuset her er en brukertjeneste som skal være enkel og funksjonell, som alle skal kunne bruke.

Mer om dette prosjektet kommer

Kunnskap:

Bygge hjemmesider

WIX plattform

Design prinsipper

Brukervennlighet

Prosjektgjennomføring

mb1.JPG
ma5.JPG
ma2.JPG
ma6.JPG

Mobilapp Design

Her har jeg designet en mobilapplikasjon for androidsystem

 

Jeg bruker bedriftens designsystem slik at bedriftsprofilen er konsekvent og til å kjenne igjen. Her har brukervennlighet stort fokus, Det å bruke appen skal være enkelt samtidig som den fungerer etter intensjonen. Det ble også utført brukertest av prototypen

 

Dette var også et designprosjekt i forbindelse med studier .

Kunnskap:

Mobilapp design

Android

Icon design

Design prinsipper

Brukervennlighet

Testing av prototype

Adobe XD

Prototyping

Hjemmside Design

Det finnes mange typer hjemmesider. Dette designet skal skape oppmerksomhet om et tema og fortelle en historie

På dette designet så har jeg vurdert bruk av farger, budskapet og hvordan skape engasjement. Jeg er alltid opptatt av brukervennlighet og at det skal være enkelt å utføre "call to action"

 

Dette var også et designprosjekt i forbindelse med studier og oppgaven var å designe en hjemmeside for å opplyse om utfordringer med reduksjon av trær i verden og hvordan du kan bidra.

Kunnskap:

Hjemmeside design

Design prinsipper

Brukervennlighet

Adobe XD

Prototyping

Landingsside Design

En landingsside, eller destinasjonside på en hjemmeside brukes ofte for å synligjøre et produkt eller tema i en periode

På dette designet så har jeg brukt bedriftens stil guide. Dette var et designprosjekt i forbindelse med studier og oppgaven var å designe en landingsside for å selge vinterutstyr og designe en side med mulighet for å kjøpe et produkt.

Kunnskap:

Landingside design

Design prinsipper

Brukervennlighet

Adobe XD

Prototyping

Logo4_2x_edited.png
Asset 6_4x.png

Logo Design

Her har jeg designet en logo for min egen bedrift.

 

Jeg jobber systematisk når jeg skal designe en logo. En logo er bedriftens ansikt utad og skal representere bedriften og bedriftens identitet.

 

Jeg undersøker konkurrenter, vurderer design stil, vurderer ulike logo typer, farger og skrifttyper

Kunnskap:

Logo design og prinsipper

Adobe XD

Adobe Illustrator

Video snutter

Her har jeg laget en video for å markedsføre en tjeneste.

Her bruker jeg enkle verktøy og det er viktig å forsøke skape "kundens" interesse til å se hele videoen. Det bør være korte snutter og gjerne fortelle en historie

Kunnskap:

Design og prinsipper

Adobe

Canava

bottom of page